نام محصول:

لامپ متال هالید سرامیکی مدل پر-70وات

گروه:

PAR

مشخصه های عمومی
نام محصول توان-Watt
CPS70W/PAR30 70
مشخصه های فنی
0
Fa En