آموزشی

img

گروه آموزش صنایع الکتریکی پارمیس مفتخر است که همواره در راستای پرورش نیروی متخصص جهت توسعه صنایع تولیدی گام برداشته است. دوره های آموزشی کارشناس کنترل کیفیت زیر نظر آزمایشگاه همکار استاندارد پارمیس با ارائه مدرک معتبر تنها یکی از مهم ترین فعالیت های آموزشی این واحد تولیدی می باشد.

1)  برگزاری دوره آموزشی استاندارد های ذکر شده به مدیران کنترل کیفیت (معرفی شده از سازمان استاندارد ملی)
2)  برگزاری دوره آموزشی تدریس خصوصی تئوری استاندارد های مربوطه بصورت آزاد با صدور گواهی نامه آموزشی
3)  برگزاری دوره کارآموزی در مدت تعیین شده بصورت عملی و تئوری استاندارد های مربوطه با صدور گواهی نامه آموزشی
4)  برگزاری دوره آموزشی کار با دستگاه و فرآیند تزریق

هنگام ثبت درخواست آزمون، ابتدا نوع درخواست را خدمات آموزشی و سپس در خدمات درخواستی، شماره ردیف آزمون درخواستی را از لیست کشویی انتخاب نمایید.