فضای اداری

img

قبل از معیارهایی مانند رنگ و شدت، انتخاب چراغ‌های روشنایی است که تاثیر مستقیمی روی هویت نوری محل کار شما می‌گذارد. چرا که چراغ‌ها علاوه بر این نکته، در تیم چیدمان فضا با هم  همکاری می‌کنند و اهمیت دوچندانی دارند. برای انتخاب چراغ‌ و لوسترهای مناسب، ابتدا لازم است درباره فضایی که دارید نیازسنجی کرده و امکاناتش را به خوبی بررسی کنید. شما در این محیط به چراغ سردری یا چراغ آویز نیاز دارید یا لوسترهای سقفی؟ بهتر است پراکندگی آنها چگونه باشد؟ فکر می‌کنید بهتر است تمامی چراغ‌ها مشابه هم خریداری شوند یا لازم است بخش‌بندی فضاها متفاوت باشد؟ همه‌ی این‌ها در کنار هم نکاتی برای نورپردازی در محیط کار هستند که اگرچه جزئی و ظریف به نظر می‌رسند اما کیفیت کار و برند شما را افزایش می‌دهند.